Obyvatelé Turnova se aktivně podílejí na třídění odpadu, čímž nejen šetří životní prostředí, ale také energie. Město Turnov šetří energii díky všem občanům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů (papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony). V roce 2017 jsme v našem městě přispěli k úspoře elektrické energie ve výši 35.410.288 MJ a uspořili emise CO2 ekv. ve výši 2.273,344 tun.

 

REKLAMA

Tyto údaje jsou vypočteny na základě studie „Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR.

V roce 2017 vytřídil každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony); 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady a 74 % obalů bylo využito a recyklováno.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

REKLAMA