penize_drobneOd nového roku budou ředitelé základních a mateřských škol v Třebíči přesně vědět, podle jakých kritérií mají stanovený plat. Doposud neexistovalo žádné zdůvodnění platů a ředitelé nevěděli, kolik přesně za svoji práci dostanou. Návrh místostarosty Pavla Pacala k jasnému zprůhlednění určování platů ředitelům škol, kde je město zřizovatelem, schválila rada a v platnost vstoupí hned od 1. ledna 2011.

„Připravili jsme dokument, kde jsou jasně vymezená kritéria pro určení platů ředitelů. Od prvního ledna si tak každý ředitel může přesně spočítat výši svého platu a zjistit, na jaké odměny má nebo nemá nárok,“ vysvětluje místostarosta Třebíče Pavel Pacal, který předtím zastával právě funkci starosty základní školy, a s těmito nejasnostmi se společně s ostatními kolegy potýkal.

Ředitelé škol jsou podle zákoníku zařazeni do určité platové třídy a k této částce jsou připočítávány další příplatky. Jedná se o příplatek za vedení, který zohledňuje náročnost řídící funkce, osobní příplatek, který lze řediteli poskytnout na základě dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků a ohodnocení náročnosti práce. Také zvláštní příspěvek, který dostává ředitel, pokud vyučuje žáky ve speciální třídě. V dokumentu jsou přesně popsány výše příplatků a především zdůvodnění, proč má na ně ředitel nárok. „Nezáleží na tom, kolik je řediteli let, nebo jak je dlouho ve funkci, ale na jeho schopnostech,“ říká místostarosta Pacal. V dokumentu si ředitelé mohou najít výši odměny, která jim je stanovena například za zpracování, předložení a také realizaci projektu. Výše odměny se odvíjí podle získaných financí na projekt.

 „Se všemi řediteli škol a školek jsme se sešli a dokument s nimi prodiskutovali. Jsem rád, že ho přivítali, protože se jedná o další krok ve zkvalitnění a zprůhlednění finančního odměňování ve školských zařízeních zřizované městem,“ uzavírá Pacal.


REKLAMA