Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách českých domácností. Šetření nesoucí název Životní podmínky 2018 se uskuteční v době od 3. února do 27. května i na území Zlína.

V této době budou náhodně vybrané domácnosti navštěvovat speciálně vyškolení tazatelé statistického úřadu, kteří svoji totožnost prokazují průkazem se svým jménem a s šestnáctimístným kódem. V případě pochybností si občané mohou identitu tazatele ověřit na webu www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

REKLAMA

„Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s Českým statistickým úřadem je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu ve Zlíně Hana Hruboňová.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11575 domácnostech, z nichž se 6825 šetření zúčastnilo již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 600 domácností z 56 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Do šetření budou zapojeny všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Data slouží rovněž k výpočtu ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Bližší informace o výběrovém šetření v domácnostech – Životní podmínky 2018 – jsou dostupné na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) www.czso.cz nebo přímo na Oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně, tel. 577 004 956.

REKLAMA