Cena vody platná od 1. 1. 2018 (údaje v Kč/m3) 
V roce 2018 zaplatí obyvatelé Zlínska za vodné a stočné 85,71 Kč za kubický metr, což je o korunu méně než v roce 2017, kdy byl rozdíl v ceně bez DPH 75,40 versus letošních 74,53. 
    bez DPH   s DPH
Vodné   37,74   43,40
Stočné           36,79              42,31
Vodné + stočné   74,53   85,71
REKLAMA