Každoročně v podzimních a zimních měsících provádějí policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Zlínského kraje kontroly na mysliveckých honech. Během kontrol vloni a na začátku letošního roku policisté zjistili pouze jedno pochybení, a to alkohol u jednoho z myslivců.

kontroly honu zlinsky kraj PCR 2

REKLAMA

Vloni v průběhu listopadu a prosince a během letošního ledna policisté navštívili napříč Zlínským krajem 54 honů, na kterých zkontrolovali 1 182 držitelů. Při kontrolách se strážci zákona zaměřují na kontrolu dokladů, a to zbrojních průkazů, průkazů zbraní a loveckých lístků. Fyzicky kontrolují také zbraň. Zajímá je nejenom celkový stav zbraně, ale ověřují také výrobní číslo a zjišťují, zda je zbraň opatřena platnými zkušebními značkami. Velkou pozornost věnují policisté technickému stavu zbraní a rovněž se zaměřují na dodržování zásad jejich bezpečného používání.

kontroly honu zlinsky kraj PCR 1

U všech osob, které na honu manipulují se zbraní, mohou policisté provádět orientační zkoušku na alkohol a na jiné návykové látky, a to nejen na začátku honu, ale také v jeho průběhu nebo těsně po jeho skončení. Požití alkoholu zjistili policisté u jednoho myslivce na Kroměřížsku. V příkazním řízením mu uložili pokutu ve výši 500 korun.

kontroly honu zlinsky kraj PCR 3

Foto: archiv Policie ČR

REKLAMA