Rozhodnutím rozhodčího soudu zahájeném žalobou Moravské Vodárenské vůči společnosti VaK Zlín v loňském roce je určeno, že smlouva o prodeji části podniku ze dne 30. 4. 2004 mezi VaK Zlín a nynější Moravskou vodárenskou je platná. Rozhodčí soud také určil, že Moravská vodárenská není povinna vydat VaKu Zlín část podniku prodanou na základě smlouvy o prodeji části podniku. 

„Rozhodnutí rozhodčího soudu je překvapivé, neboť VaK Zlín měl za jisté, že smlouva o prodeji části podniku byla neplatná. Rozhodnutí soudu zkoumáme, abychom analyzovali jeho možné dopady“ řekl předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík. 

REKLAMA

Rozhodčí senát vyhověl většinou hlasů rozhodců Moravské vodárenské, která VaK Zlín zažalovala v polovině loňského roku na základě platné rozhodčí doložky z roku 2004. Rozhodci naopak odmítli tvrzení a důkazy předložené žalovanou společností VaK Zlín. 

VaK Zlín bránil své pozice všemi prostředky, včetně argumentace využívané představiteli Otrokovic a Fryštáku, tedy že smlouva o prodeji části podniku je v důsledku neplatného předchozího usnesení valné hromady VaK Zlín rovněž neplatná. VaK Zlín také trval na tom, že rozhodčí soud nebyl příslušný ve věci rozhodovat kvůli dříve zahájenému řízení u Okresního soudu ve Zlíně. 

„Jakkoli proti rozhodčímu nálezu není přípustný opravný prostředek, pokusíme se ještě domoci žalobou u obecného soudu jeho zrušení.“ hodnotí za VaK Zlín Březík. „Stejně tak není v tuto chvíli zřejmé, jak se k existenci rozhodčího nálezu a jeho závěrům postaví Okresní soud ve Zlíně a Okresní soud v Olomouci.“ dodává. 

Prioritou VaKu Zlín zůstává i nadále zajištění pravidelné a plynulé dodávky pitné vody v regionu Zlínska.

REKLAMA