REKLAMA

Příjmy do krajského rozpočtu 10,6 miliardy korun a výdaje 11,1 miliardy schválilo krajské zastupitelstvo počtem 26 hlasů. Schodek 471 milionů korun bude hrazen z vlastních úspor. Ze stejných peněz budou hrazeny i splátky úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou, které v ročním součtu činí 142 milionů korun, a splátka jeden milion korun za státní návratnou finanční výpomoc pro průmyslovou zónu Holešov.

„Základním ekonomickým pravidlem je v období růstu splácet dluhy, v době hospodářského útlumu se má zase investovat. Proto chceme umořit dluh a naopak, až přijde doba hospodářské krize, můžeme podporovat hospodářství investicemi. Rozpočet je připravený dobře, protože tyto cíle splňuje,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Navržený rozpočet 15 hlasy nepodpořila opozice, která kritizovala právě nedostatek investic, a to i přesto, že se jedná o přibližně 30procentní nárůst v porovnání s rokem 2017. V roce 2018 kraj plánuje investice ve výši 1,7 miliardy korun (v roce 2017 to bylo 1,2 miliardy korun).

REKLAMA

Hejtman Jiří Čunek, který má na starosti krajské zdravotnictví, představil zastupitelům výsledky hospodaření nemocnic vlastněných krajem k 30. listopadu 2017. Všechny krajské nemocnice jsou v plusu. Krajská nemocnice Tomáše Bati plus 397 tisíc korun (loni ve stejném období to bylo mínus 30,2 milionu korun), Uherskohradišťská nemocnice plus 41 milionů (2016: plus 28 milionů), Kroměřížská nemocnice plus 19 milionů (2016: plus 14,5 milionu) a Vsetínská nemocnice 21,7 milionu (2016: plus 15 milionů). Na konci listopadu byl hospodářský výsledek všech čtyř krajských nemocnic 82 milionů korun (ve stejném období loni to bylo 27 milionů korun).

Zastupitelé také podpořili návrh novelizace zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, který schválilo i Zastupitelstvo Pardubického kraje. „Důsledkem navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu účelových námitek z podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů," řekl hejtman Jiří Čunek.

Kromě jiného zastupitelé schválili i plán jednání na příští rok. Poprvé se sejdou 5. února 2018.

Zdroj: web Zlínského kraje

REKLAMA