V letošním roce dojde v Jablonci nad Nisou k obnově parků za zhruba 3,7 milionu korun. Jako první přišel na řadu park na roku ulic Palackého a Dvořákova, následovat bude park pod divadlem a v ulici Pod Baštou. Vedle toho se dokončují práce na zeleni v zahradách ve třech mateřských školách a je připravený projekt na obnovu zeleně na okružní křižovatce u Zeleného stromu.

 

REKLAMA

V parku na rohu ulic Palackého a Dvořákova zůstala z původních dřevin jen „Lípa republiky“, která byla vysazená v roce 1969 u příležitosti 50. výročí Junáku. Kalamita před devíti lety ji ale poškodila tak, že musela být nahrazena novým stromem. V parku zůstala právě tato lípa a ještě vzrostlý javor. „Odstranili jsme původní přerostlé tisy, které svou velikostí téměř vyplnily část parku směřující do ulice, i další dřeviny a to včetně pařezů. Zeleň v parku bude kompletně vyměněná, nový bude i mobiliář,“ říká Štěpánka Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně. Práce za 0,5 milionu korun by měly být hotové do poloviny července.

Ve druhé půlce července by měly být zahájeny práce spojené s obnovou zeleně na okružní křižovatce U Zeleného stromu, kde dojde k výměně keřů a především výsadbě trvalek nejen na samotném prstenci, ale i v nejbližším okolí frekventované křižovatky. Vysazeno bude také 13 nových stromů. Park v okolí Městského divadla v Poštovní ulici by měla od 28. října letošního roku zdobit lípa vysazená u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Do té doby odborníci v parku ošetří stávající stromy, z velké části obnoví keře a vysadí nové záhony trvalek. „Vysazeny budou také nové stromy, které nahradí dva jehličnany rostoucí v ploše pod budou divadla a jednu z lip rostoucí poblíž vstupu do budovy Technické univerzity Liberec,“ dodává Štěpánka Gaislerová. Pokud klimatické podmínky dovolí, počítá se letos ještě s úpravou parku v ulici Pod Baštou.

REKLAMA