V minulém roce došlo k rekonstrukci povrchu větší části ulice Ovčárecké, ovšem zbývá ještě opravit dva její úseky. Z tohoto důvodu dojde v době od 6. 8. 2018 do 17. 8. 2018 ( tedy v době odstávky TPCA) k pokládce nového povrchu vozovky mezi železniční vlečkou do společnosti Paramo a ulicí Kolínskou ( včetně prostoru křižovatky ulice Ovčárecké a Kolínské) a souběžně také k rekonstrukci povrchu této komunikace od konce Kolína směrem ke kruhovému objezdu u Ovčár.

Konec opravovaného úseku se nachází ve vzdálenosti přibližně 100m od kruhového objezdu. Doprava na kratším z obou úseků mezi vlečkou a Kolínskou ulicí bude po dobu prací řízena světelnou signalizací, přičemž při rekonstrukci poloviny vozovky přivrácené k ulici Kolínské bude vjezd do ulice a výjezd z této ulice uzavřen. Oprava druhého úseku si ale bohužel vyžádá celkovou uzavírku komunikace, kdy bude objízdná trasa opět, tak jako v loňském roce vedena přes obec Veltruby a ulici Veltrubskou.

REKLAMA

Pochopitelně se toto dopravní omezení dotkne i autobusové dopravy. Linky příměstské autobusové dopravy provozované dopravcem  OAD Kolín s.r.o. pojedou v době uzavírky silnice II/328 po objízdné trase v Kolíně z ulice Ovčárecké do ulice Sadové, dál ulicí Veltrubskou a přes Veltruby po silnici II/125 zpět směr Ovčáry. Zastávky „ Kolín, Sendražice, rozc.0.2“ a „Kolín, Strojírny“ budou zrušeny bez náhrady. Příměstské linky dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s.  č. 240041 a 240056 a linky MHD č. 235006, 235506 pojedou rovněž z ulice Ovčárecké do ulice Sadové, dál ulicí Veltrubskou a přes Veltruby po silnici II/125 zpět směr Ovčáry/průmyslová zóna Kolín – TPCA. Po dobu uzavírky tyto linky nebudou obsluhovat zastávky „Kolín, Strojírny“, a „Kolín, Sendražice, rozc. 0.2“ – náhradní zastávka bude v ul. Sadové „Kolín, Sadová“.

REKLAMA