Stalo se již tradicí připomínat historické události. V loňském roce byly slavnosti na Kmochově ostrově věnovány období bitvy u Kolína a 300. výročí narození císařovny Marie Terezie a generála Laudona. Letošním tématem je doba mušketýrů a války třicetileté 1618 – 1648.

  Opět se můžete těšit na bohatý program, který probíhá nepřetržitě od 10 do 18 hodin. Čeká vás návštěva vévody Albrechta z Valdštejna, vojenské ležení, mušketýři, výstava zbraní, jarmark, ukázky řemesel, kejklíři, výuka tanců, katovna, šerm, divadlo, hudba, naučná stezka, dětské dílny a další.

REKLAMA
REKLAMA