Minulý neutěšený stav kolínského přednádražního prostoru neodpovídal komfortu a standardům cestování veřejnou dopravou. Cílem modernizace bylo proměnit komplex dopravního uzlu – autobusového a železničního nádraží z atmosféry vnitroměstské periferie v důstojnou vstupní bránu do města. Měl být naplněn základní koncept modernizace – vybudování odjezdových stání pro městskou a regionální dopravu v bezprostřední blízkosti budovy Českých drah pod zastřešením pro zajištění komfortnějšího pohybu cestujících při přestupech.

REKLAMA

Výstavbě dopravního terminálu předcházely přípravné kroky – odkup pozemku v přednádražním prostoru od Českých drah, přeložka kabelu vysokého napětí společnosti ČEZ, mnohá jednání s dopravci, Českými drahami, SŽDC, Českou poštou, dopravní studie, počítačová simulace provozu, oponentní posudky apod. Během výstavby terminálu souběžně běžela rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu, výměna vodovodních a kanalizačních přípojek pro nádražní budovy, rekonstrukce plynovodu. Samotný realizační projekt trval od zadání – studie stavby – cca 2 roky.

Samotná stavba začala v dubnu 2017 a byla rozložena do několika etap, ve kterých byly postupně uzavírány části ulic Rorejcova, Pod Hroby a Dukelských hrdinů. S tím bylo spojeno nepříjemné omezení veřejné i soukromé dopravy, možností parkování a pohybu chodců. V první etapě výstavby proběhla úplná uzavírka Rorejcovy ulice. V průběhu dalších etap se přesunula výstavba nejprve do ulice Pod Hroby, dále do bezprostřední blízkosti odbavovací haly vlakového nádraží, kde bylo postaveno nové autobusové nádraží s futuristickým střešním křídlem a poté do ulice Dukelských hrdinů. V poslední etapě bylo upravováno parkoviště pro osobní automobily. Dokončené úseky byly postupně otevírány pro dopravu a veřejnost. Stavba skončila v říjnu 2018.

Během stavby proběhlo přibližně 70 kontrolních dnů stavby za přítomnosti zhotovitele, investora, TDI a ostatních zainteresovaných účastníků. Složitosti a specifika této náročné stavby si vyžádala prakticky denní přítomnost zástupců města na staveništi. Spolupráce se zhotovitelskou firmou byla výborná, po zkušenostech s ostatními investičními akcemi skoro výjimečná.

Nová odjezdová stanoviště v ulici Pod Hroby jsou pod zastřešením, první dvě pozice nejblíže k centrálnímu náměstíčku (výstupu z nádražní haly SŽDC) bude využívat MHD (cca 20 linek). Zbytek odjezdových zastávek pod zastřešením a 3 zastávky v průběžném zálivu v ulici Rorejcova směrem k OC Futurum jsou přiděleny regionálním dopravcům (cca 40 linek). Výstupní zastávky jsou situovány do zálivu podél chodníku do těsné blízkosti nádražní odbavovací haly. Příjezd na odstavy autobusů v počtu 10 míst je z ulice Dukelských hrdinů a výjezd je do ulice Pod Hroby. Autobusy linek MHD by měly do svých odjezdových stanovišť zajíždět přímo, ve stanici by mělo dojít zároveň k výstupu cestujících prostředními a zadními dveřmi a nástupu cestujících předními dveřmi. Autobusy linek regionální a nadregionální dopravy by měly primárně využívat pro výstup cestujících dvou pozic výstupní zastávky podél budovy SŽDC a poté opustit terminál výjezdní uličkou.

Původní umístění parkovacích ploch, kdy byly jednotlivé parkovací plochy roztroušeny po celé ploše přednádražního prostoru, bylo nahrazeno jedním společným parkovištěm. Podél ulic Rorejcova a Dukelských hrdinů jsou navrženy samostatné jízdní pruhy pro cyklisty. V prostoru před nádražím je umístěno vybavení pro úschovu jízdních kol. V návrhu je počítáno s umístěním vyhrazených ploch pro vozy služby taxi a jsou navrženy zálivy pro systém K+R (kiss+ride). Bylo dokončeno vytvoření nových ploch zeleně a výsadba nových stromů. Na výstavbu dopravního terminálu navázala koncem roku 2018 ještě stavba automatického parkovacího zařízení pro kola v přijatelné vzdálenosti od nádraží. V současné době je dokončována rozsáhlá kompletní rekonstrukce nádražních budov investovaná společností SŽDC. Poté bude proměna přednádražního prostoru kompletní.

REKLAMA