Výstavba Stacionáře v Ústí nad Orlicí bude zahájena v září

Rada města Ústí nad Orlicí rozhodla o výběru dodavatele stavby nového Stacionáře. Vlastní stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy v září, termín dokončení je stanoven na srpen příštího roku. Cena za realizaci dosáhne téměř 31 milionů korun. Město na akci získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu v celkové výši 90% způsobilých výdajů. Finanční spoluúčast města Ústí nad Orlicí bude tedy představovat 3,1 mil. Kč.

Číst dál...

REKLAMA